RJEČNIK
Z

Zadržavanje dobiti - zadržavanje čiste dobiti u pravnoj osobi radi daljnjih investicija.

Zajmoprimac - strana koja duguje novac pravnoj osobi (zajmodavcu).

Zakonska obveza - obveza koja proizilazi iz ugovora (s njegovim eksplicitnim i implicitnim uvjetima), zakonodavstva ili drugog djelovanja zakona.

Zalihe - sredstva koja se drže u redovnom tijeku poslovanja, u procesu proizvodnje za takvu prodaju ili u obliku materijala ili dijelova zaliha koje se troše u proizvodnom procesu ili pružanju usluga. Zalihe obuhvaćaju kupljenu robu koja se drži za ponovnu prodaju uključujući, primjerice, trgovačku robu koju je kupio kupac na malo i drži je za ponovnu prodaju kao i zemljište i drugu nekretninu koja se drži za ponovnu prodaju. Zalihe također obuhvaćaju proizvedenu gotovu robu ili proizvodnju, te uključuju materijale i dijelove zaliha koje se očekuju koristiti u procesu proizvodnje. U slučaju pružatelja usluga, zalihe uključuju troškove usluga, za koje trgovačko društvo još nije priznalo odnosne prihode.

Zastarijevanje - gubitak korisnosti neke imovine zbog pojave nove opreme, novog načina proizvodnje ili drugih razloga koji nisu povezani s fizičkim stanjem imovine. To je jedan od uzroka deprecijacije: drugi je dotrajalost.

Zaštitni znak - riječ ili simbol po kojima je proizvod prepoznatljiv. Ako ga je pravna osoba kupila, on je njezina imovina.

Završno stanje - razlika u zbroju dviju strana konta. Svaki konto ima završno stanje ili na dugovnoj ili na potražnoj strani. Završno stanje je isto što i saldo. Saldiranje je postupak zatvaranja konta.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90