RJEČNIK
T

Tantijema - plaćanje za korištenje autorskog prava ili patenta. Plaćanje za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara. Iznos se računa kao postotak od prodaje ili, u slučaju prirodnih dobara, po proizvedenoj jedinici.

Tečaj - tečaj (odnos) razmjene dvije valute.

Tečajna razlika - razlika koja proizilazi iz izvješćivanja istog broja jedinica strane valute u izvještajnoj valuti po različitim tečajevima.

Temeljne pogreške - pogreške otkrivene u tekućem razdoblju koje su takvog značenja da se financijski izvještaji jednog ili više prethodnih razdoblja ne mogu više smatrati pouzdanim na datum njihovog izdavanja.

Temeljnica - računovodstveni zapis neke transakcije.

Trajni kapital - zbroj glavnice i dugoročnih obaveza.

Transakcija - poslovni događaj uknjižen u poslovne knjige. Uvijek mijenja dva konta bilance.

Trošak - smanjenje glavnice nastalo poslovanjem tijekom obračunskog razdoblja, tj. korištenjem i trošenjem različitih izvora u obračunskom razdoblju.

Trošak zaliha - svi troškovi kupnje, troškovi konverzije i drugi troškovi koji su nastali u dovođenju zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje.

Tržišna vrijednost - iznos za koji se neki proizvod ili usluga mogu prodati na tržištu.

Tržišni vrijednosni papiri - utrživi vrijednosni papiri koji su stečeni i koji se drže s namjerom njihove ponovne kratkoročne prodaje.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90