RJEČNIK
R

Računovodstvena dobit - neto dobit ili gubitak razdoblja prije smanjenja s osnova poreza.

Računovodstvene politike - određena načela, osnove dogovori, pravila i usvojena praksa poduzeća koja se primjenjuju u sastavljanju i prezentiranju financijskih izvještaja.

Rashodi - smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja sredstava ili stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjenje glavnice, osim one u svezi s raspodjelom glavnice sudionicima.

Razdoblje u tijeku godine - razdoblje izvješćivanja koje je kraće od pune financijske (kalendarske) godine.

Razrijeđene zarade po dionici - iznos neto dobiti razdoblja koji se može pripisati redovnim dioničarima podijeljen s ponderiranim prosječnim brojem neisplaćenih redovnih dionica tijekom razdoblja, koji je usklađen za učinke svih potencijalno razrijedivih redovnih dionica.

Redovne dionice - glavnički instrumenti koji su podređeni svim drugim glavničkim instrumentima.

Retroaktivna primjena - primjena nove računovodstvene politike na događaje i transakcije kao da je nova računovodstvena politika bila oduvijek u upotrebi.

Revizija - pregledavanje poslovnih knjiga od strane nezavisnih, javnih računovođa koji su revizori.

Rezerviranje - obveza neizvjesnog vremena ili iznosa.

Rizik likvidnosti - cjenovni rizik - rizik da će se trgovačko društvo sresti s teškoćom da se financijski podmire preuzete obveze povezane s financijskim instrumentima. Rizik likvidnosti može proisteći iz nemogućnosti brze prodaje financijskog sredstva po cijeni koja je blizu fer vrijednosti.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90