RJEČNIK
P

Patent - ekskluzivno pravo izumitelja da proizvodi i prodaje svoj izum u razdoblju od 17 godina. Ako je pravna osoba kupila patent, to je njezina imovina.

Ponderirani prosječni broj redovnih glavnih dionica - broj redovnih dionica koje su neisplaćene na početku razdoblja, usklađene brojem redovnih poništenih dionica, ponovno kupljenih ili emitiranih tijekom razdoblja pomnožene s ponderiranim vremenskim faktorom.

Porezni rashod (porez na dobit) - zbrojni iznos koji je uključen pri određivanju neto dobiti ili gubitka razdoblja koje se odnosi na tekuće razdoblje i odgođeni porez. Porezni rashod (porez na dobit) obuhvaća tekući porezni rashod (tekući porez na dobit) i odgođeni rashod (odgođeni porez na dobit).

Poslovni ciklus - prosječno vrijeme između nabave materijala kojim se ulazi u proces i realizacija novca ili instrumenta koji se brzo može konvertirati u novac.

Poslovni dio poduzeća (segment )- dio poduzeća koji se može razlikovati, a koji je angažiran u pružanju pojedinog proizvoda ili usluga ili skupine proizvoda ili usluga koje podliježu rizicima i prihodima koji se razlikuju od drugih poslovnih dijelova.

Poslovni najam - najam koji nije financijski najam.

Poslovno spajanje - dovođenje samostalnih trgovačkih društava u jedan ekonomski subjekt kao rezultat objedinjavanja ili dobivanja kontrole jednog trgovačkog društva nad neto imovinom i poslovanjem drugog trgovačkog društva.

Potencijalna redovna dionica - financijski instrument ili drugi ugovor koji može dati pravo ovlasti njegovom posjedniku na redovne (obične) dionice.

Potencijalno razrjedive redovne dionice - potencijalne redovne dionice čija bi konverzija u redovne dionice magla smanjiti neto dobit po dionici iz nastavka redovnog poslovanja ili povećanja gubitka po dionici iz nastavka redovnog poslovanja.

Prihod (dobit)
Povećanje ekonomskih koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku priljeva ili povećanja sredstava, ili smanjenja obveza koje rezultira povećanjem glavnice, osim onog koji se odnosi na doprinose sudionika u glavnici.

Prihod - bruto priljev ekonomskih koristi tijekom razdoblja koji proizilazi iz redovnih aktivnosti poduzeća, ako ti priljevi imaju za posljedicu povećanje glavnice, osim povećanja glavnice koja se odnose na doprinose sudionika u glavnici.

Prijeboj - saldiranje - zakonsko pravo dužnika na prijeboj, prema ugovoru ili na drugi način, da se podmiri ili na drugi način eliminira cijeli ili djelomični iznos dospjele obveze vjerovniku, primjenjujući prijeboj iznosa na iznos dospjele obveze od vjerovnika.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90