RJEČNIK
M

Manjinski interes - dio neto rezultata poslovanja i neto imovine povezanog društva koji se može pripisati udjelima koji nisu izravno ili neizravno, putem povezanog društva, u vlasništvu matice.

Matica - poduzeće koje ima jedno ili više povezanih društava.

Metoda obračuna zaliha prema prosječno ponderiranoj cijeni - prema ovoj metodi trošak (nabavna vrijednost) svakog predmeta se određuje od prosječnih ponderiranih cijena sličnih predmeta na početku razdoblja i troška sličnih predmeta kupljenih ili proizvedenih tijekom razdoblja. Prosjek se može izračunati u određenim istim vremenskim razmacima ili kod svake naredne nabave, koje ovisi od uvjeta u kojima se posluje.

Marža - razlika između prihoda iz prodaje i nabavne cijene prodane robe.

Marža prema gore - odnos prodajne i nabavne cijene. Na primjer, marža prema gore 40 % znači da je prodajna cijena 140 % nabavne cijene. Kod marže prema dolje, to bi značilo da je prodajna cijena 60 % nabavne cijene.

Materijalna imovina - imovina koja se može opipati, tj. koja ima materijalnu supstancu. Uobičajeno ime za dugotrajnu materijalnu imovinu je zemljište, zgrade i oprema.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90