RJEČNIK
L

LIFO - metoda obračuna zaliha. Pretpostavka je da se predmeti zaliha koji su posljednji kupljeni ili proizvedeni prvi prodaju, a prema tome preostali predmeti zaliha na kraju razdoblja su oni koji su prvi kupljeni ili proizvedeni.

Likvidacija - postupak koji se provodi na propisani način radi prestanka rada i postojanja poduzeća. Razlozi za likvidaciju su slijedeći: istek vremena određenog u statutu, ako je poduzeće bilo osnovano na određeno vrijeme; odluka glavne skupštine dioničkog društva, koja se mora donijeti s glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini pri donošenju odluke, ako se statutom ne traži za to snažnija većina ili ispunjenje dodatnih pretpostavki; pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis poduzeća u trgovački registar bio nezakonit; pravomoćna odluka suda kojom se odbija otvaranje stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka; provođenje stečajnog postupka i ukidanje društva. Likvidaciju provodi vlasnik, odnosno članovi uprave dioničkog društva kao likvidatori.

Likvidnost - mogućnost odnosno raspoloživost financijskih sredstava da se ispune povučeni depoziti i druge financijske obveze prema dospijeću. Likvidnost označava sposobnost trgovačkog društva da izvršava svakodnevne aktivnosti bez financijskih teškoća.

Likvidacijska vrijednost - iznos koji bi vjerovnici i ulagači dobili u slučaju prestanka rada pravne osobe. Među ulagačima to se prvenstveno odnosi na vlasnike povlaštenih dionica, jer se vlasnicima običnih dionica ne garantira nikakav iznos.

Likvidna imovina - novac na računu ili neka druga imovina koja se brzo može pretvoriti u novac, npr. brzo unovčive vrijednosnice i, u nekim slučajevima, dospjela potraživanja od kupaca.

Linearna deprecijacija - metoda kod koje je deprecijacija jednaka u svakoj godini vijeka trajanja neke imovine.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90