RJEČNIK
I,J

Imovina - stvar koja ima poznatu nabavnu cijenu, a posjeduje ju ili koristi pravna osoba.

Implicitna cijena koštanja - cijena koštanja koja, iako stvarna, nije uknjižena.

Imputirana kamatna stopa - jasnije se može odrediti:
a) stopom koja prevladava u sličnim instrumentima nekog izdavatelja sa sličnim kreditnim rejtingom ili
b) kamatnom stopom koja diskontira nominalni iznos instrumenta na prodajnu cijenu roba ili usluga izračunanu prema tekućem novčanom iznosu.

Indirektna cijena koštanja - cijena koštanja koja se ne može vezati za samo jedno mjesto troška. U obračunavanju pune cijene koštanja svakom se mjestu troška dodjeljuje razuman dio. Primjer je cijena pogonske režije.

Indirektna metoda izvješćivanja o novčanom tijeku iz poslovnih aktivnosti - prema ovoj metodi neto dobit (profit) ili gubitak usklađuje se za nenovčane transakcije, koje su razgraničene ili obračunate od proteklih ili budućih poslovnih novčanih primitaka ili isplata, te za pozicije prihoda ili rashoda koji se odnose na ulaganje ili financiranje novčanog tijeka.

Inkrementalna kamatna stopa zaduživanja/najmoprimca - kamatna stopa koju bi najmoprimac morao platiti za sličan najam ili ako se to ne može odrediti, stopa koju bi na početku najma uz slični uvjet i sa sličnom sigurnošću nužno platio da bi se kupilo to sredstvo.

Inozemna djelatnost - povezano društvo, ovisno društvo ili poslovnica, zajednički pothvat izvještajnog trgovačkog društva čije su aktivnosti osnovane ili se njima upravlja u drugoj zemlji, a ne u zemlji izvještajnog trgovačkog društva.

Interna revizija - revizija koju radi netko od zaposlenika, za razliku od vanjske revizije koju radi neovisni revizor.

Investicije - vrijednosnice koje se kupuju zbog dugoročnih razloga, a ne da bi se trenutni višak novca pretvorio u neki drugi, brzo unovčivi oblik. To je dugotrajna financijska imovina.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90