RJEČNIK
G

Garancija - pismena ili usmena obveza prodavača da će zamijeniti oštećeni ili neispravni proizvod, ili njegov dio. Procjenjene obveze plaćanja šteta koje će prouzročiti neispravni proizvodi prodani u tekućem razdoblju knjiže se kao troškovi tog razdoblja.

Glavnica - vrijednost koja se dobije kad se vrijednosti imovine trgovačkog društva oduzmu sve obveze. Potrebno je znati razlikovati pojam kapitala i glavnice.

Glavnički instrument - ugovor kojim se dokazuje preostali udjel u imovini drugog trgovačkog društva, nakon smanjenja svih svojih obveza.

Goodwil - nematerijalna dugotrajna imovina. Iznos plaćen za firmu iznad njene knjigovodstvene vrijednosti zbog dobre lokacije ili ugleda te firme. Goodwil se knjiži kao imovina tek nakon kupovine firme.

Grupa - matica i sva njena povezana društva.

Gubici - smanjenje ekonomskih koristi i kao takvi po prirodi se ne razlikuju od drugih rashoda.

Gubitak od umanjenja - iznos kojim knjigovodstveni iznos sredstva prelazi njegov nadoknadivi iznos.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90