RJEČNIK
F

Faktoring - prodaja kratkoročnih potraživanja drugoj pravnoj osobi (faktoru) uz popust, kako bi se dobio novac na računu. Cesija, uz proviziju onome tko će umjesto kupca platiti fakturu.

Faktura - dokument koji radi prodavač, a sadrži opis i količinu prodane robe ili usluge, te iznos koji kupac duguje.

Fer vrijednost - Vrijednost po kojoj se sredstvo može razmijeniti ili obveza podmiriti, između poznatih i spremnih strana u transakciji pred pogodbom.

FIFO - metoda obračuna zaliha, prvi ulaz - prvi izlaz. Pretpostavka da se predmeti zaliha koji su prvo kupljeni prvi i prodaju, a prema tome preostali predmeti zaliha na kraju razdoblja su oni koji su posljednji kupljeni ili proizvedeni.

Fiksna cijena koštanja - cijena koštanja koja se ne mijenja ovisno o količini prodane robe.

Financijski najam - naziv konta dugotrajne imovine kod najmodavca za ono što se kod najmoprimca naziva Kapitalni najam (i također stavka imovine).

Fizička inventura - popis robe na zalihi po količini i vrsti dobiven fizičkim prebrojavanjem.

Franšiza - pravo korištenja trgovačkog znaka druge pravne osobe pri prodaji robe ili usluga.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90