Revizije temeljnih financijskih izvještajaRevizija temeljnih financijskih izvještaja obavlja se s ciljem naknadnog i neovisnog ispitivanja i izražavanja mišljenja revizora o objektivnosti i realnosti informacija sadržanih u tim financijskim izvještajima. Ova revizija, koju neki nazivaju još i komercijalna revizija, čini kvalitetnu podlogu za poslovno odlučivanje i štiti interese vlasnika kapitala.

Izuzetno je značajna za poduzetnika i menadžment kada pribavlja kapital na burzi ili tržištu novca. Potencijalni ulagači uvažavaju izvješće i mišljenje ovlaštenog revizora, pa će na temelju i tog čimbenika odlučivati gdje uložiti kapital. Zato u nekim zemljama razvijenog tržišnog gospodarstva revizija nije propisana kao zakonska obveza, već je sami poduzetnici ili menadžment prihvaćaju kao svoju potrebu.

Obveza revizije temeljnih financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj propisana je Zakonom o računovodstvu.


Temeljni financijski izvještaji


Temeljni financijski izvještaji jesu:
  1. Bilanca,
  2. Račun dobiti i gubitka,
  3. Izvještaj o promjenama u financijskom položaju i
  4. Bilješke uz financijske izvještaje
Temeljni financijski izvještaji sastavljaju se za poslovnu godinu. Iznimno, poduzetnici sezonskog karaktera djelatnosti mogu finanacijske izvještaje sastavljati za psolovnu godinu koja je različita od kalendarske godine. Rješenje o tome izdaje ministar financija na zahtjev poduzetnika.

Mali poduzetnici nisu obvezni sastavljati izvještaj o promjenama financijskog položaja.

Financijske izvještaje potpisuje zakonski predstavnik poduzetnika.

Bilanca je sustavni pregled imovine, kapitala i obveza na određeni datum (u pravilu na dan 31. 12. koji označava kraj kalendarske a ujedno i financijske godine).

Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode te financijski rezultat ostvaren u određenom razdoblju. U pravilu su to razdoblja: (1. 1. - 31. 3.), (1. 1. - 30. 6.), (1. 1. - 30. 9.) i (1. 1. - 31. 12.).

Izvještaj o promjenama u financijskom položaju pruža informaciju o promjenama financijskog položaja tijekom obračunskog razdoblja.

Bilješke uz financijske izvještaje predstavljaju potanju razradu i dopunu podataka iz bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaja o promjenama u financijskom položaju.


 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90