Posebne revizijePosebne revizije provode se s ciljem:
  • ispitivanja radnji koje su provedene u osnivanju društva;
  • ispitivanja vođenja poslova društva;
  • mjera poduzetih za povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala društva.
Posebne revizore može imenovati glavna skupština društva običnom većinom glasova. Ako glavna skupština odbije imenovati posebne revizore, učinit će to sud na zahtjev dioničara koji zajedno imaju udjele što čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala. Ako glavna skupština ne imenuje revizora, smatra se da je imenovan onaj revizor kojeg je za reviziju posljednjih financijskih izvještaja odredila glavna skupština ili onaj kojeg imenuje sud. Posebni revizori dostavljaju svoja izvješća s mišljenjem: upravi društva i trgovačkom registru. Uprava društva je dužna izvješće s mišljenjem posebnog revizora podnijeti nadzornom odboru i staviti na razmatranje idućoj skupštini dioničara. Ako posebne revizore imenuje sud, on odlučuje o naknadi izdataka i o primjerenoj nagradi za rad.

Za posebnu reviziju ili reviziju poslovanja kod društava s ograničenom odgovornošću, načelno vrijede ista pravila kao i za dionička društva.

S ciljem zaštite prava manjine, sud može imenovati revizore. To čini ako je odlukom članova društva odbijen prijedlog za imenovanje revizora radi pregleda posljednjih godišnjih financijskih izvještaja. Tada sud može, na prijedlog članova društva koji zajedno imaju temeljne uloge što čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala, imenovati jednog ili više revizora.

Sud će tom zahtjevu udovoljiti samo onda ako se učini vjerojatnim da su učinjene grube povrede zakona ili društvenog ugovora. Revizor svoje izvješće s mišljenjem dostavlja upravi i nadzornom odboru društva s ograničenom odgovornošću.


 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90