Revizija osnivanja ("procjene")Revizije osnivanja nalaže se kod osnivanja novog trgovačkog društva, kod povećanja temeljnog kapitala postojećeg trgovačkog društva te kod stjecanja udjela-dionica u trgovačkom društvu, ako se pri osnivanju daje posebna pogodnost, ako se ulažu stvari i prava ili ako je osnivač ujedno i član uprave ili nadzornog odbora trgovačkog društva. Revizija osnivanja se provodi kao preduvjet upisa odgovarajućih promjena u Trgovački registar, s ciljem ispitivanja:
  • Jesu li točni i potpuni podaci osnivača o: preuzimanju dionica; ulaganju u temeljni kapital; posebnim pogodnostima, troškovima i naknadama za osnivanje društva; ulaganjima stvari i prava kao i preuzimanju stvari?

  • Odgovara li vrijednost ulaganja i preuzimanja stvari i prava nominalnom iznosu dionica koje za to treba dati ili vrijednosti činidbi koje za to treba ispuniti?
Temeljni kapital društva je povećan s danom upisa povećanja tog kapitala u trgovački registar. Prije upisa društva u trgovački registar ne mogu se prenositi prava sudjelovanja u društvu ni izdavati dionice niti privremenice. Ulog u novcu, stvarima i pravima mora se unijeti u cjelini prije upisa društva u trgovački registar. Na stvari i na pravu koji se unose kao ulog ne može se za potraživanje koje se ne odnosi na predmet unosa ostvarivati pravo zadržavanja. Prilikom uplate temeljnih uloga, društvo ne može pojedinim članovima odgoditi, olakšati niti ih osloboditi od obveza da uplate temeljni ulog, a ne može ni svoje potraživanje s naslova uplate uloga prebiti s potraživanjem protiv društva. Smanjenjem temeljnoga kapitala društva članovi se mogu osloboditi obveze da uplate ulog najviše do iznosa za koji je smanjen taj kapital. Postupku smanjenja temeljnog kapitala mora prethoditi objava i suglasnost vjerovnika društva, uz preuzimanje obveze osnivača da će vjerovnicima namiriti dug.

Pored odredaba MrevS-a primjenjivim na preuzimanje obveze o provedbi dogovorenih postupaka, određenih nacionalnih standarda i praksi, revizor osnivanja primjenit će znanja računovođe i određenja Međunarodnih računovodstvenih standarda i svih ostalih propisa koji djeluju izravno ili neizravno, a utječu na utvrđenja sukladno ZTD-u.

...Opširnije


 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90