REVIZIJARevizija je veza koja stvara povjerenje između menadžmenta (koji priprema i odgovara za temeljne financijske izvještaje) i raznih korisnika računovodstvenih informacija (unutarnjih i vanjskih), bez obzira na način prezentiranja.

Temeljem revidiranih računovodstvenih informacija korisnici imaju povjerenje u njihovo objektivno i istinito prikazivanje stanja imovine, obveza, vlasničke glavnice, rashoda i prihoda te rezultat poslovanja. Zato revizija štiti interese vlasnika kapitala, a svim korisnicima računovodstvenih informacija omogućuje istinite i fer izvještaje za donošenje poslovnih odluka.

Prema subjektu koji je obavlja, revizija može biti:
    a) državna
    b) unutrašnja ili interna
    c) neovisna, vanjska (eksterna) ili komercijalna revizija
    više o tome...     ili pogledajte stranice: www.revizija.hr
Revizijska struka u Hrvatskoj temeljno je propisana Zakonom o reviziji, Međunarodnim revizijskim standardima (MrevS) i Zakonom o računovodstvu koji propisuje primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS). Zakonom o računovodstvu u hrvatsku poslovnu praksu uvedena je obveza godišnje revizije temeljnih financijskih izvještaja za sva velika i srednje velika dionička društva, a za mala trgovačka društva ako su organizirana kao dionička, obveza skraćene revizije - uvida u poslovanje, svake tri godine. Ostali srednje veliki i mali poduzetnici obvezi revizije podliježu u skladu s vlastitim pravilima ili statutom.

Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) koji je stupio na snagu 23. prosinca 1993., s primjenom od 1. siječnja 1995. godine ne dijeli poduzetnike na male, srednje i velike. Isto tako, nije predviđena niti obavezna revizija godišnjih temeljnih financijskih izvještaja. Propisane su, međutim, specijalne revizije za potrebe upisa određenih činjenica u registar Trgovačkog suda: revizija osnivanja i posebne revizije (revizija povezanih društava, revizija pripajanja i spajanja).


 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90