RJEČNIK
C,Č

Cash flow - općenito, to je razlika između primitaka (priljeva) i izdataka (odljeva) novca u nekom razdoblju. U praksi cash flow se često izračunava samo zbrajanjem čiste dobiti i deprecijacije. Pravilno je da se uzmu sve promjene stavki bilance, a ne samo stavka deprecijacije.

Cijena držanja robe na zalihama - cijena držanja robe na zalihama u periodu između nabave i ulaska u proizvodnju, odnosno isporuke kupcu.

Cijena kapitala - cijena korištenja tuđeg kapitalate kapitala glavnice; kamata

Cjenovni rizik - postoje tri vrste: valutni, kamatni i tržišni rizik. Izraz "cjenovni rizik" ne obuhvaća samo mogućnost gubitka već i mogućnost dobitka.

Čvrsto preuzeta obveza - je obvezujući ugovor o razmjeni određene količine resursa uz određenu cijenu na određeni datum ili datume.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90