RJEČNIK
B

Bankrot - pravna osoba za koju je sud izjavio da su joj obveze veće nego imovina. (Višak obveza sam po sebi ne znači da je pravna osoba u stečaju, nego samo u gubitku iznad visine glavnice.

Big bath - izraz za knjiženje neuobičajeno velikih troškova ili gubitaka u nekom obračunskom razdoblju kroz otpis ili smanjenje vrijednosti imovine. Nova poslovodstva ponekad tvrde da su taj potez napravili kako bi smanjili troškove u budućnosti.

Bilanca - financijski izvještaj o imovini, obvezama i glavnici pravne osobe određenog datuma. Imovina se ispisuje na lijevoj, a obveze i glavnica na desnoj strani.

Blagajna - novac, obično za sitne troškove, kojemu je utvrđen maksimalni iznos. Sastoji se od gotovog novca i različitih potvrda ili faktura na male iznose.

Broj obrtaja - broj koji pokazuje koliko su se puta zalihe i potraživanja tijekom godine obnovili.

Bruto - iznos prije odbitaka. Bruto prihod iz prodaje je prihod prije odbitaka popusta, povrata i otpisa.

Bruto ulaganje u najam - zbrojni iznos minimalnih plaćanja najma prema financijskom najmu sa stajališta najmodavca i bilo koji nezajamčeni ostatak vrijednosti koji se pripisuje najmodavcu.

Buduća ekonomska korist potencijalni izravni ili neizravni doprinos da novac i novčani ekvivalenti pritječu u trgovačko društvo. Taj potencijal može biti proizvodan kao dio poslovnih aktivnosti trgovačkog društva. On također može poprimiti oblik promjene u novac ili novčane ekvivalente ili sposobnost da se smanji odljev novca, kao alternativa proizvodnom postupku koji daje niže troškove proizvodnje.
    LITERATURA:
  • Robert N. Anthony, Pregled osnova računovodstva - 6. izdanje
  • Tihomir Domazet, Međunarodni računovodstveni standardi 2000
  • Leksikografski zavod Miroslav Krleža - Ekonomski leksikon 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90