Autorska prava - obavijesti i dopuštenja© FIBA d.o.o. Sva prava pridržana.

Dozvoljeno vam je ograničeno pravo ispisa materijala samo za vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu. S obzirom da se za isto ne traži nikakva naknada, FIBA d.o.o. zahtjeva da se uz bilo kakvu reprodukciju teksta ili dijela teksta navede slijedeća rečenica: ©FIBA d.o.o. Sva prava pridržana. Pretisak uz dozvolu FIBA d.o.o.

Osim prethodno odobrenog od FIBA d.o.o., niti jedan dio prezentiranog materijala ne smije biti kopiran, fotokopiran, reproduciran, preveden, iskazan u bilo kojem elektroničkom mediju ili u obliku čitljivom za stroj, ili reemitiran, u cijelosti ili djelomično, bez prethodne pisane suglasnosti FIBA d.o.o. Bilo koja druga reprodukcija u bilo kojoj formi bez prethodne suglasnosti FIBA d.o.o. zabranjena je. Pisana suglasnost FIBA d.o.o. može biti zatražena na slijedećoj adresi:

FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16
10010 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Svaki zahtjev trebao bi sadržati slijedeće: Izvor materijala FIBA d.o.o. koji se traži, razlog za reprint (npr. učenje, stručni skup i sl.) i broj kopija koje će biti napravljene.

Materijali su napravljeni tako da korisniku pruže informaciju. FIBA d.o.o. ne sudjeluje kao posrednik u komercijalnim uslugama ili poslovima između korisnika i bilo koje druge osobe, i ne naplaćuje za to proviziju.

Za bilo koji link na stranice sačinjene po trećoj osobi, njihovu uslugu ili za sadržaj njihovih stranica ne snosimo nikakvo jamstvo ili odgovornost.

FIBA d.o.o. koristi dužnu pažnju u objavljivanju materijala. Ipak, ne jamči njihovu točnost i potpunost. Materijali su objavljeni u viđenom stanju, bez garancije, potpune ili djelomične, koje se u cijelosti ne prihvaćaju. FIBA d.o.o. ne jamči za gubitak, štetu ili trošak zbog grešaka ili propusta u objavljenim materijalima, čak i ako se navode u ugovoru, sporazumu ili drugačije.

Klijenti FIBA d.o.o. su osobno odgovorni i preuzimaju punu odgovornost u održavanju sigurnosti i korištenju svojih lozinki koje sami odaberu za pristup odabranim dostupnim uslugama.


 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90