POREZNI KALENDAR
POPIS OBAVEZA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U 02. MJESECU 2001. GODINE

ROK: do 15.02.2001.
OBAVEZA KOJU TREBA IZVRŠITI

 1. Obračunati i isplatiti plaću za 01/2001
 2. SPL OBRAZAC - Statistički izvještaj o isplati plaća ; predaje se zajedno sa virmanima u ZAP
 3. ID OBRAZAC - Izvješće o isplaćenim plaćama i obračunatom porezu na plaće i doprinosima na i iz plaće za plaću isplaćenu u 01. mjesecu, a za plaću obračunanu u 12 mjesecu; predaje se u poreznu upravu

  ROK: do 28.02.2001.
  OBAVEZA KOJU TREBA IZVRŠITI
 4. Sastaviti PDV OBRAZAC za 01/2001; ukoliko ste mjesečni obveznik, predati u poreznu upravu prema sjedištu vašeg trgovačkog društva
 5. Sastaviti OBRAZAC PP-MI-PO - porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva; predaje se u poreznu upravu
 6. Platiti akontaciju poreza na dobit za 2/2001
 7. Platiti obračunati PDV iskazan u PDV obrascu
 8. Platiti porez na potrošnju iskazan u obrascu PP-MI-PO
 9. Platiti doprinos HGK; visina obveze doprinosa utvrđuje se tako da se ukupni utvrđeni prihod za 1999. godinu pomnoži sa stopom od 0,01%, te podijeli sa 12. kako bi se dobila mjesečna obveza te se zbrojni iznos doprinosa i članarine uplati
 10. Platiti članarinu HGK i to kao mjesečni paušalni iznos članarine za:
  - male poduzetnike 55,00
  - srednje poduzetnike 1.500,00
  - velike poduzetnike 5.500,00
 11. Platiti predujam za turističku članarinu

  * podsjećamo vas da nalog za plaćanje dostavite u ZAP najkasnije do 27.02.2001., kako bi uplata bila provedena do 28.02.2001.
POPIS OBAVEZA ZA FIZIČKE OSOBE
U 02. MJESECU 2001. GODINE

ROK: do 28.02.2001.
OBAVEZA KOJU TREBA IZVRŠITI
 1. Sastaviti PDV OBRAZAC za 01/2001; ukoliko ste mjesečni obveznik, predati u poreznu upravu prema vašem prebivalištu
 2. Prijaviti porez na dohodak - DOH obrazac
 3. Sastaviti OBRAZAC PP-MI-PO - porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva; predaje se u poreznu upravu
 4. Platiti akontaciju poreza na dohodak za 2/2001
 5. Platiti obračunati PDV iskazan u PDV obrascu
 6. Platiti porez na potrošnju iskazan u obrascu PP-MI-PO
 7. Platiti doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori
 8. Platiti predujam za turističku članarinu
 9. Predati izvješće o isplaćenim dohodcima, isplaćenom porezu i prirezu po odbitku ID-1 poreznoj upravi; predaju ga svi isplatitelji dohotka od povremene djelatnosti (za autorke honorare, ugovore o djelu i sl.) od nesamostalnog rada za rad do 1.250,00 kn mjesečno-10 dana-80 sati

  *podsjećamo vas da nalog za plaćanje dostavite u ZAP najkasnije do 27.02.2001., kako bi uplata bila provedena do 28.02.2001. 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90