IZRAČUNI KAMATAZAKONSKE ZATEZNE KAMATE

Podsjetimo najprije na propise kojima je zakonska zatezna kamata bila određena u posljednjih desetak godina.
 1. Za razdoblje do 22. listopada 1993. godine primjenjuje se: Zakon o visini stope zatezne kamate (NN 53/91), kojim se visina stope zatezne kamate utvrđuje u visini eskontne stope (NBJ) NBH uvećane 20%. Zatezna kamata obračunava se mjesečno primjenom konformnog načina obračuna.
 2. Za razdoblje od 22. listopada 1993. godine primjenjuje se: Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 95/93), kojom se visina stope zatezne kamate utvrđuje u visini eskontne stope koju mjesečno utvrđuje Narodna banka Hrvatske, uvećane za 6 postotnih poena. Zatezna kamata obračunava se mjesečno primjenom konformnog načina obračuna.
 3. Za razdoblje od 4. veljače 1994. godine primjenjuje se: Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 8/94), kojom je zatezna kamata utvrđena u visini eskontne stope koju mjesečno utvrđuje Narodna banka Hrvatske, uvećane za 2,4 postotna poena. Stupanjem na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Zakon o visini stope zatezne kamate (NN 53/91) i Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 95/93).
 4. Za razdoblje od 11. ožujka 1994. godine primjenjuje se: Uredba o izmjeni Uredbe o visini stope zatezne kamate (NN 19/94), kojom je izmijenjena Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 8/94) na način da se zatezna kamata utvrđuje u visini eskontne stope koju mjesečno utvrđuje NBH izračunate na mjesečnoj razini tako da mjesec ima 30 dana, a godina 360 dana, uvećane za 2,4 postotna poena.
 5. Za razdoblje od 1. travnja 1994. godine primjenjuje se: Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 22/94), kojom je prestala važiti Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 8/94 i 19/94). Zatezna kamata utvrđuje se na iznos duga do trenutka isplate po stopi od 30% godišnje, a za razdoblje kraće od godine dana primjenjuje se konformni način obračuna kamata.
  Izvedena mjesečna konformna stopa iz godišnje stope 30%, za mjesec travanj 1994. godine iznosi 2,179837%, za svibanj 1994. godine 2,253311%, a za lipanj 2,179837%.
 6. Za razdoblje od 1. srpnja 1994. godine: Uredba o izmjeni Uredbe o visini stope zatezne kamate (NN 50/94), kojom je u Uredbi o visini stope zatezne kamate (NN 22/94) izmijenjena - umanjena visina kamatne stope sa 30% na 22% godišnje. Primjena Uredbe određena je od 1. srpnja 1994. godine.
  Izvedena mjesečna konformna stopa iz godišnje stope 22% za mjesec srpanj i kolovoz 1994. godine iznosi 1,70321235% mjesečno, za rujan 1,64781985% mjesečno, za listopad 1,70321235% mjesečno, za studeni 1,64781985% mjesečno, te za prosinac 1,70321235% mjesečno.
  Izvedena mjesečna konformna stopa iz godišnje stope 22% za mjesec siječanj 1995. godine iznosi 1,70321235% mjesečno, za veljaču 1,53712533% mjesečno, te za ožujak 1,70321235% mjesečno.
 7. Za razdoblje od 1. travnja 1995. godine: Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 19/95). Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze, plaća zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate po stopi od 22% godišnje. Za razdoblje kraće od godine dana primjenjuje se konformni način obračuna kamata. Utvrđenim danom primjene od 1. travnja 1995. godine određen je prestanak važenja Uredbe o visini stope zatezne kamate (NN 22/94 i 50/94).
  Izvedene mjesečne stope iskazane su na mjesečnoj razini primjenom formule:
  broj dana u mjesecu
  ------------------------------
  broj dana u godini
  god.stopa
  P = 100 x [(1+ --------- ) - 1]
  100
 8. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 29. ožujka 1996. donosi Zakon o zateznim kamatama (NN 28/96) koji stupa na snagu 20. travnja 1996. godine. U članku 2. Zakona, utvrđuje se da dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje, osim glavnice, i zateznu kamatu po stopi koju uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske. Ista stopa primjenjuje se i na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku. Na više plaćene iznose javnih prihoda obračunavaju se kamate u visini koju Uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske. Za razdoblje kraće od godine dana utvrđena je primjena konformnog načina obračuna. Pri obračunu kamata na preplaćene iznose javnih prihoda kamate se počinju obračunavati po proteku 15 dana od dana podnesenog zahtjeva, a ako je do preplate javnih prihoda došlo zbog toga što je poništeno ili izmijenjeno rješenje ili drugi akt o zaduženju, obračun kamata počinje od dana uplate. Na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku prije stupanja na snagu ovoga Zakona, zatezne se kamate obračunavaju po stopi koja je važila u vremenu u kojem nije plaćen javni prihod. Kod povrata javnih prihoda koji su više plaćeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona, kamate se obračunavaju po stopi, koja je važila u vremenu u kojem više plaćeni javni prihod nije vraćen. Ako je posebnim propisima drukčije uređeno plaćanje zateznih kamata od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, zatezne kamate se obračunavaju i plaćaju prema ovom Zakonu.

   Navedenim Zakonom stavljeni su izvan snage slijedeći propisi:
  1. Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 19/95),
  2. Uredba o visini kamata na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku (NN 21/95),
  3. Članak 248. Carinskog zakona (NN 53A/91.,33/92., 26/93. i 106/93.),
  4. Odluka o kamatnoj stopi na dospjelu neplaćenu carinu i druge uvozne pristojbe (NN 19/94 i 50/94.).

  Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o visini stope zatezne kamate (NN 36/96) koja stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, tj. 8. svibnja 1996. godine. Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze, plaća zateznu kamatu na iznos duga po stopi od 24% godišnje, a na više plaćene iznose javnih prihoda obračunavaju se kamate u visini od 8,5% godišnje.
 9. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o visini stope zatezne kamate (NN 76/96) koja stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, tj., 11. rujna 1996. godine. Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze, plaća zateznu kamatu na iznos duga po stopi od 18% godišnje, a na više plaćene iznose javnih prihoda obračunavaju se kamate u visini od 6,5% godišnje.
 10. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o visini stope zatezne kamate (NN 72/02) koja stupa na snagu 1. srpnja 2002. godine. Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze uz glavnicu plaća i zateznu kamatu na iznos duga po stopi od 15% godišnje. Po istoj stopi zatezne kamate plaća i Republika Hrvatska, kada kasni s ispunjenjem novčanih obveza utvrđenih Zakonom o zateznim kamatama, drugim propisom ili ugovorom. Na više plaćene iznose javnih prihoda obračunavaju se i plaćaju zatezne kamate, u visini od 7,5% godišnje. Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 76/96).

  Ažurirano 27. studenog 2003. 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90