FINANCIJSKE ANALIZE I KONTROLESTALNI SUDSKI VJEŠTACI


Stupanjem na snagu Pravilnika o stalnim sudskim vještacima koji je donio Ministar pravosuđa Republike Hrvatske, određeno je kako kandidati za stalne sudske vještake uz ostale propisane uvjete, moraju pribaviti mišljenje odgovarajuće strukovne udruge o sposobnosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka. Sustavnog obrazovanja sudskih vještaka pojedinaca, u Republici Hrvatskoj do sada nije bilo, osim vještaka djelatnika Zavoda za sa sudsku medicinu i Zavoda za kriminalistička vještačenja MUP-a Republike Hrvatske.
Edukaciju kandidata za stalne sudske vještake u Republici Hrvatskoj obavljaju dvije strukovne udruge. Hrvatska strukovna udruga eksperata i sudskih vještaka i Hrvatsko društvo sudskih vještaka.
Stalni sudski vještaci stručni su svjedoci suda. Oni raspolažu strukovnim znanjima kojima sud ne raspolaže. Stoga je njihova pomoć prije svega u utvrđivanju stvarnog činjeničnog stanja bez kojeg je donošenje kvalitetne presude gotovo nemoguće. Vještvo se može naložiti od strane suda ili tijela uprave radi utvrđenja stvarnog činjeničnog stanja od neovisne stručne osobe i sastavni je dio dokaznog postupka (policijski-inspekcijski zapisnik nije sudbeni dokaz).
Stalne sudske vještake za pojedine struke postavlja predsjednik Županijskog suda na razdoblje od 4 godine, za područje nadležnosti tog Županijskog suda. Po isteku razdoblja od 4 godine, stalni sudski vještak može biti ponovno imenovan na isto vremensko razdoblje neograničeni broj puta.
Valja razlikovati stalne sudske vještake od sudskih vještaka koji nemaju obilježje "stalni". Sukladno pozitivnim zakonskim propisima, sudac u predmetu može imenovati sudskim vještakom svaku punoljetnu osobu za koju ocijeni kako raspolaže odgovarajućim stručnim znanjima potrebnim za provođenje dokaznog postupka, a nema zakonski predviđenih zapreka da bi ta osoba mogla biti svjedokom. Razlika je u tome što ta osoba polaže prisegu pred sucem koji ga je odredio vještakom.
Prisega glasi: "Prisežem svojom čašću povjerena mi vještačenja obavljati savjesno i prema svom najboljem znanju, a svoje nalaze i mišljenja iznijeti točno, potpuno i objektivno sukladno propisima o vještačenju."
Broj i vrsta predmeta koje jedan stalni sudski vještak sačini za razdoblje od 4 godine ovisi prije svega o samoj struci. Različita je naime učestalost sudskih predmeta u kojima je potrebno vještvo pojedine struke u odnosu na ukupni broj sudskih predmeta. Najvažnije obilježje rada stalnog sudskog vještaka je u kvaliteti rada i poštovanju rokova dodijeljenih za provođenje vještačenja.


Više o tome...
 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90