TEMELJNA PRAVILA U TRŽIŠNOM GOSPODARSTVUTEMELJNA PRAVILA U TRŽIŠNOM GOSPODARSTVU

Preplavljeni smo masom loših i ishitrenih zakona koji se mijenjaju prema starim navikama svaki čas. Stalne izmjene zakona omogućavaju pojedincima da izdaju pročišćene tekstove zakona kao posebna izdanja, što je za njih vrlo unosan posao, ali za porezne obveznike dodatni trošak. Postavlja se pitanje kakva je zapravo kvaliteta rada onih koje plaćaju porezni obveznici, a koji nisu u stanju odraditi svoj posao do kraja i kako treba? Dok poduzetnici prosvjeduju bez rezultata, uočavamo sličnost sa izrekom: "Dok pas laje, karavana prolazi". Je li to baš zaista tako? Strani kapital se očekuje ali ne dolazi. Dakako, osnovni je razlog upravo ta normativna prašuma i nemogućnost poslovnog planiranja na rok od barem godine dana. Uvažavajući elementarna znanja o gospodarstvu i funkcioniranju tržišnih zakonitosti, daje se kratki pregled univerzalno primjenjivih pravila u obliku konstatacija koja bi trebala biti poštovana u modernoj demokratski uređenoj pravnoj državi. Dakako, nije jednostavno na A-4 formatu postaviti sve parametre, ali s obzirom na postojeće stanje i provođenje navedenog bi bilo ravno uspjehu.1. PRAVILA MORAJU BITI JEDNAKA ZA SVE UGOVORNE STRANE!
2. OBVEZE SE MORAJU PODMIRIVATI REDOSLIJEDOM KOJIM SU NASTALE!
3. VJEROVNIK SE NE SMIJE BAVITI LIHVARENJEM!
4. DUŽNIK NE SMIJE UVJETOVATI PRAVILA VJEROVNIKU!
5. DUG SE MORA NAPLATITI PRVENSTVENO OD DUŽNIKA!
6. OVRHU PO SUDSKOM NALOGU PROVODI POLICIJA!
7. OSOBNA ODGOVORNOST PRETHODI OPĆOJ ODGOVORNOSTI!
8. ZA NEPLAĆENA DUGOVANJA IZ GOSPODARSKIH UGOVORA UVODI SE DUŽNIČKI ZATVOR!
9. ZARADA U TRGOVINI MORA BITI LIMITIRANA!
10. MONOPOL JE ZABRANJEN!
11. DUMPING CIJENA JE ZABRANJEN!
12. PROIZVOĐAČ I VELETRGOVAC NE SMIJU KONKURIRATI TRGOVCU NA MALO!
13. KAMATNE STOPE BANAKA PO POJEDINAČNIM PLASMANIMA - KREDITIMA, NE SMIJU GODIŠNJE PRELAZITI IZNOS OD 12% ISPLAĆENIH SREDSTAVA, UKLJUČUJUĆI OSTALE UVJETE KOJI IMAJU KARAKTER PRIHODA!
14. PRIHOD SE OPOREZUJE U TRENUTKU POVEĆANJA IMOVINE!
15. VISINA UKUPNOG POREZNOG OPTEREĆENJA U GOSPODARSTVU NE SMIJE UGROZITI NASTAVAK POSLOVANJA UREDNOG POREZNOG OBVEZNIKA!
16. ZABRANJENA JE ISPLATA DOBITI KOJA ĆE UGROZITI DALJNJI NASTAVAK POSLOVANJA!
17. SUSTAV UNUTARNJE (INTERNE) KONTROLE MORA SE USPOSTAVITI NA SVIM RAZINAMA SUDSKIH, IZVRŠNIH, UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH FUNKCIJA!
18. OVLASTI POJEDINACA MORAJU SE VRIJEDNOSNO LIMITIRATI!
19. SVI GOSPODARSKI ZAKONI-UREDBE MORAJU SE DONOSITI S ROKOM OD NAJMANJE 1 GODINE OD DONOŠENJA DO PRIMJENE!
20. O PRIMJENI NOVIH ZAKONA ODLUKU DONOSI USTAVNI SUD!
21. ISTOVREMENO OBNAŠANJE FUNKCIJA ILI SUDJELOVANJE U FUNKCIJAMA ZAKONODAVNE, SUDSKE I IZVRŠNE VLASTI NIJE DOZVOLJENO!
22. TRGOVAČKA DRUŠTVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU MORAJU POSLOVATI UZ UVAŽAVANJE CIJENA NA SVJETSKOM TRŽIŠTU!Ako uočavate neke postulate koje ocijenjujete nedostatnim u ovom popisu ili želite poslati vaš komentar na postojeće, sa zadovoljstvom ćemo vam odgovoriti:
 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90