Sve denominacije i konverzije domaće valute
u unutarnjem platnom prometu Republike Hrvatske
u razdoblju od 1945. do danas s usporednim odnosom prema DEMRazdoblje od Vrsta promjene Naziv (kratica) Sastoji se od manjih jedinica (kratica)
(nominalni iznosi novčanica i kovanog novca)
Srednji tečaj NBH za 100 DEM na dan promjene
15.01.1945. * dinar (din) 100para (p) (*) 60,00
01.01.1966. denominacija za 2 decimalna mjesta
(1:100)
novi dinar (n. din) nema (*) 312,50
01.01.1990. denominacija za 4 decimalna mjesta
(1:10.000)
dinar (din co) 100 para (p)
(Novčanice: 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1.000 dinara; Kovani novac: 1, 2 i 5 dinara i 10, 20 i 50 para)
700,00
23.12.1991. Uvođenje hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske i ukidanje para
(1:1)*
hrvatski dinar (CRD) nema
(Novčanice: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500 i 1.000
*zaokruženje: do 50 para = 0; preko 50 para = 1
1.300,00
02.04.1992. Promjena kratice za oznaku hrvatske valute i brojčana oznaka: 385
(1:1)
hrvatski dinar (HRD) nema
(Novčanice: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500 i 1.000)
6.700,00
30.05.1994. Uvedena kuna kao sredstvo plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske i denominacija dijeljenjem hrvatskog dinara sa 1.000 uz zanemarivanje 3. decimale kuna (K) 100 lipa (lp)
(Novčanice: 5, 10, 20, 50, 100, 500 i 1.000 kuna; Kovanice: 1, 2, i 5 kuna, te 1, 2, 5, 10, 20 i 50 lipa
371,6456
23.09.94. Izmjena kratice za kunu u platnom prometu u zemlji kuna (kn) Nepromijenjeno 369,47


Prema iskazanom, uz promjenu naziva iz “CRD” u “HRD” i kratice za kunu iz “K” u “kn” nije se dogodila nikakva izmjena u smislu denominacije ili promjene vrijednosti na unutarnjem planu.

Prikaz hipotetske denominacije povijesnih vrijednosti nacionalne valute radi iskazivanja u kunama, s usporednim prikazom povijesnog iznosa revaloriziranog primjenom srednjeg tečaja NBH za DEM na dan promjene.

Koliko je jedna kuna iznosila dinara, odnosno DEM?

Razdoblje od Početni iznos i denominacije pri konverzijama Naziv (kratica) Srednji tečaj NBH za 100 DEM na dan promjene Revalorizirani iznos u DEM
15.01.1945. 1.000.000.000,00 din dinar (din) 60,00 1.666.666.666,67
01.01.1966. 10.000.000.
- n.din (1:100)
novi dinar (n. din) 312,50 3.200.000,00
01.01.1990. 1.000,00 din co
(1:10.000)
(Zaokruženje na 10p)
dinar (din co) 700,00 142,86
23.12.1991. 1.000.- CRD
(1:1)
(Zaokruženje na 1.-)
hrvatski dinar (CRD) 1.300,00 76,92
02.04.1992. 1.000.- HRD (promjena kratice) hrvatski dinar (HRD) 6.700,00 14,93
30.05.94. 1,00 K
(1:1.000)
(3. decimala se zanemaruje)
kuna (K) 371,6456 0,27
23.09.94. 1,00 kn
(promjena kratice)
kuna (kn) 369,47 0,27


Kako je u sudbenim postupcima propisana obveza iskazivanja novčanih iznosa u valuti važećoj na dan presuđivanja, daje se prikaz denominacije povijesnih vrijednosti sukladno navedenim promjenama na hipotetskom primjeru.

01.01.1945. 01.01.1966.
1:100
01.01.1990.
1:10.000
23.12.1991.
02.04.1992.
Zaokruženje na 1.-
30.05.1994.
1:1.000
din i (p) n.din din co (p) CRD = HRD kn i (lp)
7.625.800.000,00 76.258.000.- 762,58
762,60*
763.- 0,76
2.038.970.000,00 20.389.700.- 2.038,97 2.039.- 2,03*
100.100.000,00 1.001.000.- 100,10 100.- 0,10
92.600.000,00 926.000.- 92,60 93.- 0,09
    Zaokruženje:
do 5p i 5p = 0p, preko 5p = 10p
Zaokruženje:
do 50p = 0.- HRD, preko 50p = 1.-HRD
Zaokruženje:
ne provodi se nego se zanemaruje 3. decimala


Praktični problemi nastaju kada se povijesno potraživanje uopće ne može iskazati u kunama ili je pri izračunu zakonskih zateznih kamata konformnom metodom (s mjesečnim pripisom kamata glavnici) osnovica toliko mala (npr. 0,01 kn) da se mjesečni iznos kamata koji je manji od 0,01 kn ne može pribrojiti glavnici. Stoga sam mišljenja kako je radi matematičke točnosti izračuna zakonskih zateznih kamata nužno primjenjivati povijesne vrijednosti nacionalne valute koje su bile važeće u pojedinom razdoblju izračuna, s provođenjem povijesnih denominacija.

Radi jasnog razlikovanja o kojoj se povijesnoj valuti radi, predlažem za uporabu u praksi slijedeće kratice naziva povijesne i sadašnje nacionalne valute:

Opis/Razdoblje 01.01.45.-31.12.65. 01.01.66.-31.12.89. 01.01.90.-22.12.91. 23.12.91.-29.05.94. 30.05.94.-nadalje
Naziv dinar dinar dinar hrvatski dinar kuna
Kratica din n.din din co HRD kn
Dijeli se na 100 para - 10,20,50 para - 1,2,5,10,20,50 lipa
Prikazuje se 100,00 100.- 100,00 100.- 100,00
Najmanji iznos 0,01 1.- 0,10 1.- 0,01


Stalni sudski vještak za reviziju, financije i računovodstvo:
mr. Davor Banović, dipl. oec.


 


| nazad | vrh stranice |

| home | kako koristiti naše usluge | članci | revizija | porezno savjetovanje |
| knjigovodstveni savjeti | pravni savjeti | financijske analize i kontrole |
| knjige | rječnik stručnih pojmova | besplatni poslovni oglasnik | kako biti bolji |
| o nama | kontaktirajte nas |


Sva prava pridržana. © FIBA d.o.o.
Viktora Kovačića 16, 10010 Zagreb | tel: 385 1 482-00-71 | fax: 385 1 482-00-90